Local Organizations

Center for Political Studies (Center for Politiske Studier)

Center for Political Studies (Center for Politiske Studier)
,

Vision

CEPOS arbejder for et samfund:

  • hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder – herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed – respekteres.
  • hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.
  • hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.
  • hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.
  • hvor det private erhvervsliv – uden at modtage statsstøtte i nogen form – sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

Midler

CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

  • at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning
  • at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik
  • at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer, publikationer og uddannelse.

CEPOS: Analyser & notater

Alt nyt fra Analyser & notater.

I et nyt essay diskuterer og vurderer analysechef Otto Brøns-Petersen, CEPOS, betydningen og...
Posted: July 4, 2014, 10:53 am
Regeringen ønsker at øge kvaliteten af undervisningen i den danske folkeskole og har derfor senest...
Posted: July 2, 2014, 7:23 am
CEPOS udsender i dag et notat om den 1 pct. af befolkningen, der er mest vellønnet, og i hvilke...
Posted: July 1, 2014, 7:15 am
CEPOS udsender i dag et notat, der belyser top 1 pct.' indkomstforhold. Gruppen af top 1 pct. udgør...
Posted: June 30, 2014, 7:53 am
Regeringen ønsker, som det fremgår af regeringsgrundlaget, at gennemføre en ”provenuneutral reform”...
Posted: June 27, 2014, 7:12 am

Viewing page 1 of 2|Next Page

Send Message to listing owner

Center for Political Studies (Center for Politiske Studier)