Local Organizations

Center for Political Studies (Center for Politiske Studier)

Center for Political Studies (Center for Politiske Studier)
,

Vision

CEPOS arbejder for et samfund:

  • hvor det enkelte menneske respekteres som et unikt individ, der i videst muligt omfang kan nyde sin frihed i gensidig respekt for andres frihed, og hvis borgerlige frihedsrettigheder – herunder den private ejendomsret, ytringsfrihed og aftalefrihed – respekteres.
  • hvor borgere, der kan forsørge sig selv, modtager stadig mindre direkte eller indirekte støtte fra det offentlige for dermed at begrænse deres afhængighed af forsørgelse, fritage dem fra offentlig styring og styrke deres selvrespekt. De personlige skatter skal lempes i takt med, at støtten bortfalder.
  • hvor borgere, der ikke kan klare sig selv, hjælpes bedre end nu af det offentlige, der skal respektere dem som individer og give dem mulighed for i videst muligt omfang at indrette deres egen tilværelse og tage ansvar for sig selv.
  • hvor borgerne, civilsamfundet og markedet overtager stadig flere opgaver fra de skattefinansierede og politisk styrede, offentlige institutioner.
  • hvor det private erhvervsliv – uden at modtage statsstøtte i nogen form – sikres de bedst mulige skatte- og rammevilkår for at kunne konkurrere i den globale økonomi og dermed sikre vækst og velstand.

Midler

CEPOS søger at påvirke den politiske debat og derved de politiske beslutninger ved:

  • at frembringe ny viden om samfundsindretningen gennem analyse og forskning
  • at udarbejde løsninger og konkrete forslag til ny politik
  • at påvirke nutidens og fremtidens beslutningstagere gennem medier, møder, konferencer, publikationer og uddannelse.

cepos.dk

CEPOS offentliggør i dag en ny analyse, der viser, at privathospitalerne via udbudsaftaler med regionerne foretager MR-scanninger til en gennemsnitlig pris på 1.075 kr. pr. scanning. På et offentligt hospital er taksten for en tilsvarende MR-scanning 2.805 kr. (2012-tal). Alligevel bliver scanningerne kun sjældent udført privat. I 2012 blev der i Danmark udført 376.650 MR-scanninger, hvoraf kun 20.510 scanninger, dvs. 5 pct. blev udført via udbudsaftale på privathospital.

”Mens en gennemsnitlig MR-scanning koster 1.075 kr. under udbud på et privathospital, så er taksten for en tilsvarende MR-scanning 2.805 kr. på et offentligt hospital. I det perspektiv er det tankevækkende, at kun 5 ud af 100 scanninger udføres på privathospitalerne via udbudsaftaler. Jeg er bekymret for, at dette er et udtryk for, at regionerne sætter ideologien højest, for det er hverken gavnligt for patienterne, som risikerer at måtte vente længere tid end nødvendigt på en scanning, eller for samfundsøkonomien. På et offentligt hospital er ventetiden for en MR-scanning op til 30 uger. På et privathospital er ventetiden op til 3 uger”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS. 

”Vores undersøgelse viser, at MR-scanninger foretaget via udbudsaftaler på privathospitalerne gennemsnitligt udføres til 38 pct. af DRG-taksten, som er omkostningen ved en tilsvarende scanning udført på et gennemsnitligt offentligt hospital. Og selv når man tager højde for forskelle i de offentlige hospitalers og privathospitalernes rammevilkår, tyder det på, at der er store økonomiske gevinster for regionerne at hente, hvis de enten sendte flere MR-scanninger i udbud til privathospitalerne eller inviterer privathospitalerne ind for at drive MR-scannerne på de offentlige hospitaler”, siger chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS.

Produktivitetskommissionen har også påpeget dette besparelsespotentiale. Fornyligt beskrev den, hvordan Region Midtjylland har hentet store besparelser ved at lade den private klinik MR Scanner Viborg overtage godt 10.000 scanninger årligt.

”Det er vigtigt at få mest muligt sundhed for skattekronerne. Det er derfor min anbefaling, at man indfører en udbudspligt på standardiserede behandlinger, dvs. lader privathospitaler og de offentlige hospitaler kappes om at levere scanninger bedst og billigst”, udtaler chefkonsulent Mia Amalie Holstein, CEPOS. ”Udbudspligten skal overvåges af Konkurrencestyrelsen, som skal kunne uddele bøder, hvis udbudspligten ikke overholdes, eller hvis de offentlige hospitaler sætter kunstigt lave priser for at vinde markedet”. 

CEPOS’ analyse bygger på tal fra 9 udbudsaftaler indgået med 9 privathospitaler (markedsandel over 99 pct.). Udbudsaftalerne er fra 2012 og dækker over en lang række af MR-scanninger, herunder MR-scanning af fx knæ, hofteled, bækken, ryg og hoved.

Banner billede: 
Banner type: 
Publikation titel: 
Læs notatet her
Medieboksbillede: 
Vis i medieboks: 
Sprog: 
Dansk
Author: Mia Amalie Holstein
Posted: September 15, 2014, 8:13 am

Viewing page 1 of 1

Send Message to listing owner

Center for Political Studies (Center for Politiske Studier)