Local Organizations

Civic Institute

Civic Institute
Civic Institute was founded in the Spring 1991, a year and half after the Velvet Revolution and the fall of Communism in Czechoslovakia.

It was founded by a group of anti-Communist dissidents of conservative, christian-democrat and classical-liberal persuasion; the most prominent among them was Pavel Bratinka.

The roots of the Civic Institute had grown since the late 70ies/early 80ies of the 20th Century, when those dissidents had used to meet each other in their flats and houses and to discuss issues of politics, philosophy, economy, theology, culture and international relations. After the fall of Communism, they decided to found an institution, which would continue in those discussions.

The founders of the Civic Institute were convinced that a truly free society is a fragile entity, depending on certain moral and philosophic foundations – pillars, if you wish – which are not for granted. Only a tiny minority of all people in the history of mankind lived in free societies; most people in ages lived under tyranny of this or that variety. (So, statistically speaking, tyranny is the natural form of government for men). Free society, it is not easy to be achieved, but quite easy to be lost, as the history of Czechoslavakia in the 20the Century testified.

The founders of the Civic Institute intended to found an institution dedicated to advocacy and vindication of necessary moral conditions and philosophic foundations of a truly free society,understood as an ordered liberty of individuals and families, responsibility, rule of law, limited constitutional government, free economy, property rights, and civic cum moral virtues.

Občanský institut je nestátní, nestranickou, nevýdělečnou kulturně-vzdělávací institucí konzervativního zaměření, jejímž cílem je podpora, šíření a rozvíjení myšlenek a hodnot, nezbytných pro fungování svobodné společnosti.
Ideové kořeny Občanského institutu sahají do období před listopadem 1989, do prostředí disentu, “bytových seminářů” a protikomunistických iniciativ a jsou spojeny zejména s osobou pozdějšího ministra české vlády Pavla Bratinky.

Svou praktickou činnost zahájil Občanský institut v roce 1991. Jeho aktivity je možné rozdělit do tří vzájemně se více či méně prolínajících oblastí:

Pořádání přednášek, seminářů a konferencí se zaměřením na otázky jak filosofické či teoretické, tak i prakticko-politické.
Vydavatelská činnost, a to jak periodická (měsíční Bulletin OI, přinášející většinou překlady článků ze zahraničních periodik či texty přednášek pořádaných Občanským institutem – viz stránka Bulletin), tak neperiodická (Studie OI, monografie a sborníky – viz stránka Nabídka publikací).
Provozování veřejně přístupné čítárny, nabízející několik tisíc svazků periodických i neperiodických publikací z oboru politické filosofie, politologie, ekonomie, práva, mezinárodní politiky a dalších, z převážné části zahraniční provenience.
Pracovníci OI se podílejí i na řadě dalších aktivit v rámci akcí či činností pořádaných jinými subjekty (přednášková činnost, členství v redakčních radách, vlastní publicistické aktivity).

Občanský institut

Svoboda povznáší ducha

Matyáš Zrno diskutoval s analytikem Janem Schneidere...
Author: zrno
Posted: February 27, 2015, 12:05 am
Pokud jde o události na Ukrajině, našim hlavním cíle...
Author: zrno
Posted: February 25, 2015, 9:57 am
K otázce, zda jsem, nebo nejsem Charlie, jsem se úmy...
Author: zrno
Posted: February 21, 2015, 12:45 pm
Radikálně levicová politická strana SYRIZA přesvědči...
Author: zrno
Posted: February 21, 2015, 12:36 pm
Srdečně vás zveme na akci Ústavu pro studium totalit...
Author: zrno
Posted: February 13, 2015, 7:08 pm

Viewing page 1 of 2|Next Page

Send Message to listing owner

Civic Institute