Local Organizations

DoiMoi.org

DoiMoi.org
,
Doimoi.org is a platform offering English-language reviews and commentary on the critical issues affecting Vietnam and its future. We believe in the free exchange of ideas, the values ​​of the free enterprise system, the rule of law, and the Importance of individual choice in an open and prosperous community. The website features regular book reviews, audio interviews, web videos, and an online library of books and classical liberal Essays.

Doimoi.org was launched in November 2009 and is a project of the Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace and Prosperity.

Doimoi.org : - Thời sự

Tin thời sự]]

Đây là một trong những phân tích đáng lưu ý của các báo cáo viên tại hội nghị giới thiệu, phổ biế...

Posted: April 3, 2014, 9:19 am

Người dân cho rằng nạn lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền ...

Posted: April 3, 2014, 9:17 am

Quốc hội và đại biểu Quốc hội luôn tự cho mình là vô can trong những sai phạm của bộ máy hành phá...

Posted: November 3, 2013, 1:24 pm

Nói về "lòng dân", tiếp theo phát biểu của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và bài viết của tác giả Tương ...

Posted: October 30, 2013, 1:29 pm

Đọc báo cáo của Chính phủ, tôi tự hỏi ta có lạc quan quá không? Tại sao cũng là suy thoái kinh tế...

Posted: October 28, 2013, 2:47 pm
Posted: October 28, 2013, 2:42 pm
Posted: October 28, 2013, 2:06 pm

Cắt giảm mua sắm xe công, đi nước ngoài, chi lương thiếu kiểm soát... là đề xuất của chuyên gia k...

Posted: October 4, 2013, 4:17 am

Nhân chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Hoa Kỳ từ ngày 24 đến ngày 26/7, Doimoi.or...

Posted: July 27, 2013, 3:32 pm

Viewing page 1 of 17|Next Page

 

Send Message to listing owner

DoiMoi.org