Local Organizations

DoiMoi.org

DoiMoi.org
,
Doimoi.org is a platform offering English-language reviews and commentary on the critical issues affecting Vietnam and its future. We believe in the free exchange of ideas, the values ​​of the free enterprise system, the rule of law, and the Importance of individual choice in an open and prosperous community. The website features regular book reviews, audio interviews, web videos, and an online library of books and classical liberal Essays.

Doimoi.org was launched in November 2009 and is a project of the Atlas Global Initiative for Free Trade, Peace and Prosperity.

Doimoi.org : - Thời sự

Tin thời sự]]

Doimoi.org xin giới thiệu bải trả lời phỏng vẩn BBC của ông Nguyễn Công Khế, cựu Tổng biên tập bá...

Posted: November 28, 2014, 1:44 pm

Với tiêu đề "Biển Đông: Cuộc đấu tranh quyền lực ở châu Á," tác giả Bill Hayton nhấn mạnh Biển Đô...

Posted: November 28, 2014, 1:22 pm

Tuy được xem là một bước đột phá quan trọng, vũ khí của Mỹ sẽ khó lòng lật ngược thế cờ trong mối...

Posted: November 27, 2014, 6:38 pm

Theo dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) ngày 12-10-2014, phần chung, vừa được Bộ Tư pháp công bố đ...

Posted: November 3, 2014, 8:25 am

Nếu muốn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vận hành có hiệu quả thì cấu trúc sở hữu ...

Posted: November 3, 2014, 8:16 am

Nếu ông đổi mới doanh nghiệp Nhà nước mà vẫn để nguyên những cán bộ đã từng sinh ra những doanh n...

Posted: November 3, 2014, 8:10 am

Nếu bắt nền kinh tế phải dựa vào một ngành thép lạc hậu, trì trệ, không dám thay đổi thì sẽ là cự...

Posted: September 17, 2014, 9:13 am

Viewing page 1 of 19|Next Page

 

Send Message to listing owner

DoiMoi.org