Local Organizations

Libera Foundation

Libera Foundation
,

Libera is a politically independent and independent think tank that supports and promotes individual freedom, free enterprise, free markets and a free society. For us, freedom means the absence of external compulsion and is associated with substantial responsibility. Our business consists of publishing and information activities, research and events. Above all, we want to be an agenda-setter of freedom issues, and an arena for all Finns, who are interested in the society in which freedom and responsibility come together.

Libera is a non-profit and operational foundation. Our funding is entirely private. Our donors are primarily private individuals and private foundations. Libera does not receive public funding rather than doing consulting assignments. A significant part of Libera’s work takes place on a voluntary basis. Libera was founded in 2011 by Gustav von Hertzen and Petri Kajander.

Libera selects a theme each year operations. In 2013, the theme of the Finnish welfare state and its future.

Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Meille vapaus merkitsee ulkoisen pakon poissaoloa ja liittyy olennaisesti vastuuseen. Toimintamme koostuu julkaisu- ja tiedotustoiminnasta, tutkimuksesta ja tapahtumien järjestämisestä. Ennen kaikkea haluamme toimia keskustelunavaajana vapauteen liittyvissä asioissa ja areenana kaikille suomalaisille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta, jossa vapaus ja vastuu kohtaavat.

Libera on yleishyödyllinen ja toiminnallinen säätiö. Rahoituksemme on täysin yksityistä. Lahjoittajamme ovat pääosin yksityishenkilöitä ja yksityisiä säätiöitä. Libera ei vastaanota julkista rahoitusta eikä tee konsulttitoimeksiantoja. Merkittävä osa Liberan työstä tapahtuu vapaaehtoispohjalta. Liberan perustivat vuonna 2011 Gustav von Hertzen ja Petri Kajander.

Libera valitsee joka vuosi toiminnalleen teeman. Vuonna 2013 teemana on suomalainen hyvinvointivaltio ja sen tulevaisuus.

Ajatuspaja Libera

Vaalien lähestyessä pohjoismaisella hyvinvointivaltiolla on paljon ystäviä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Sitä kutsutaan pohjoismaiseksi malliksi, (sosiaalidemokraattiseksi) hyvinvointivaltioksi tai hyvinvointiyhteiskunnaksi. Kaikilla nimillä kuvataan valtion ja yhteiskunnan järjestämistapaa, jossa korkeahkoon verotukseen yhdistetään laajat julkiset palvelut ja työmarkkinoiden sekä (markkina)talouden valtion ohjaus. Julkissektorin menojen suhde bruttokansantuotteeseen on korkea. Suomessa pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa tavataan pitää politiikkojen keskuudessa oman yhteiskuntamallimme […]
Author: Kim Väisänen
Posted: January 23, 2015, 3:40 pm
Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo, kansanedustaja Elina Lepomäki, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustaja Osmo Soininvaara ja VATT:in ylijohtaja Juhana Vartiainen ehdottavat keskustelupaperissaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille palkansaajille yhtäläisin ehdoin. Ehdotuksen mukaan työttömyyskassan jäsenyys ei ole jatkossa kriteeri ansiosidonnaisen saamiselle eikä yrittäjyys palkkasuhteen rinnalla tai työttömänä heikennä palkkasuhteen työttömyysturvaa. Ansioturva rahoitetaan nykyisin 95-prosenttisesti valtion […]
Author: Administrator
Posted: January 23, 2015, 12:54 pm
SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on esittänyt yritysten voittojen lakimääräistä rahastoimista pahan päivän varalle. Lyly katsoo, että ”mallin avulla voitaisiin pehmentää kriisin vaikutuksia ja varustautua uuteen”. Kuten usein, emotinaalisesti houkutteleva populistinen ajatus ei välttämättä ole se järkevin, kun seuraamuksia punnitaan rationaalisesti. Lylyn ehdottama osinkoleikkuri tarkoittaisi käytännössä, että tietty osuus yritysten osingoista jäisi jakamatta. Kuten jokainen rahoituksen […]
Author: Libera
Posted: January 22, 2015, 2:40 pm
Liberan viikon vieras Sami Kuusela on toimittaja ja yrittäjä. Samin ura al­koi vuon­na -90 Ra­dio­ma­fias­sa juon­ta­ja­na, jon­ka jäl­keen hän on oh­jan­nut kuun­nel­mia ja teh­nyt tv-oh­jel­mia. En­sim­mäi­sen yri­tyk­sen­sä Klakin Kuu­se­la pe­rus­ti vuon­na -97. Sen jäl­keen star­tup-yri­tyk­siä on riit­tä­nyt, ei­kä mi­kään niis­tä ole teh­nyt Kuu­se­las­ta up­po­ri­kas­ta. Hän on kuitenkin onnistunut kääntämään startup -kokemuksensa liiketoiminnaksi, ja nyt hänet tunnetaan Hupparihörhö-yrityksestään, joka […]
Author: Administrator
Posted: January 22, 2015, 10:27 am
Porvoon piispa Björn Vikström kommentoi analyysiäni ”Elämänkatsomusten tasa-arvo”. On hienoa, että kirjoitukseeni on saatu teologin kannanotto. Koen aiheelliseksi vastata piispa Vikströmin kommenttiin, sillä se sisältää mielestäni muutamia väärinymmärryksiä. Vikström kirjoittaa, että tekstini vaikuttaa hänen mielestään ”pamfletilta, joka peräänkuuluttaa melko populistisin argumentein yhteiskuntaa, jossa kaikki uskonnon näkyvät ilmaukset olisivat kiellettyjä.” En suinkaan ole vaatinut yhteiskuntaa, jossa […]
Author: Joona Räsänen
Posted: January 21, 2015, 1:29 pm

Viewing page 1 of 2|Next Page

Send Message to listing owner

Libera Foundation