Local Organizations

Libera Foundation

Libera Foundation
,

Libera is a politically independent and independent think tank that supports and promotes individual freedom, free enterprise, free markets and a free society. For us, freedom means the absence of external compulsion and is associated with substantial responsibility. Our business consists of publishing and information activities, research and events. Above all, we want to be an agenda-setter of freedom issues, and an arena for all Finns, who are interested in the society in which freedom and responsibility come together.

Libera is a non-profit and operational foundation. Our funding is entirely private. Our donors are primarily private individuals and private foundations. Libera does not receive public funding rather than doing consulting assignments. A significant part of Libera’s work takes place on a voluntary basis. Libera was founded in 2011 by Gustav von Hertzen and Petri Kajander.

Libera selects a theme each year operations. In 2013, the theme of the Finnish welfare state and its future.

Libera on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja itsenäinen ajatuspaja, joka tukee ja edistää yksilönvapautta, vapaata yrittäjyyttä, vapaita markkinoita ja vapaata yhteiskuntaa. Meille vapaus merkitsee ulkoisen pakon poissaoloa ja liittyy olennaisesti vastuuseen. Toimintamme koostuu julkaisu- ja tiedotustoiminnasta, tutkimuksesta ja tapahtumien järjestämisestä. Ennen kaikkea haluamme toimia keskustelunavaajana vapauteen liittyvissä asioissa ja areenana kaikille suomalaisille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnasta, jossa vapaus ja vastuu kohtaavat.

Libera on yleishyödyllinen ja toiminnallinen säätiö. Rahoituksemme on täysin yksityistä. Lahjoittajamme ovat pääosin yksityishenkilöitä ja yksityisiä säätiöitä. Libera ei vastaanota julkista rahoitusta eikä tee konsulttitoimeksiantoja. Merkittävä osa Liberan työstä tapahtuu vapaaehtoispohjalta. Liberan perustivat vuonna 2011 Gustav von Hertzen ja Petri Kajander.

Libera valitsee joka vuosi toiminnalleen teeman. Vuonna 2013 teemana on suomalainen hyvinvointivaltio ja sen tulevaisuus.

Ajatuspaja Libera

"Individualismi ei ole koskaan tehnyt rikosta ihmisyyttä vastaan, aina siihen on vaadittu lippu, jonka alle ovat mahtuneet kaikki samanlaiset ja heidän ylistämänsä aate. Yhteenkuuluvuuden hurmos on peittänyt alleen järkiargumentit ja empiria jäänyt lauman oikeassa olemisen tunteen tallaamaksi, kunnes lopulta jonkun toisen ryhmän kimppuun hyökkääminen on käynyt vääjäämättömäksi, erilaisuuden takia, vaikka samanlaisuutta olisi pitänyt pelätä paljon enemmän."
Author: Altti Salomäki
Posted: October 20, 2014, 10:05 am
Liberan viikon vieras KTT Mika Vaihekoski on rahoituksen professori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän väitteli Svenska handelshögskolanista vuonna 1999. Hänet nimitettiin rahoituksen professoriksi ensin Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon vuonna 2004 ja myöhemmin vuonna 2013 Turun yliopistoon. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat erityisesti osakkeiden hinnoitteluun ja yritysrahoitukseen liittyvät kysymykset. Vapaa-ajalla Mikan kiinnostuksen kohteena on tennis ja muu sekalainen liikunta, mm. lavatanssit.
Author: Administrator
Posted: October 17, 2014, 6:02 am
Pessi Marttusen analyysi ”Talouselvytystä ja tukiaisia - Piristettä potilaalle vai yliannostus myrkkyä? esittää, että talouden elvytyksestä julkisin varoin on enemmän haittaa kuin hyötyä. Poliitikot ovat viime vuosina ajaneet elvyttävää talouspolitiikkaa, eli julkisen sektorin laajoja hankkeita ja yritystukia, joiden odotetaan piristävän taloutta. Elvytystoimia perustellaan pääosin työpaikkojen luomisella ja taloudellisen kasvun lisäämisellä. Marttusen analyysi tarkastelee elvytystoimia sekä talousteorian että tutkimuksen valossa. Analyysin mukaan suurilla julkisilla investoinneilla voidaan saada aikaan nopeasti näkyvä ja poliittisesti suosittu ”työllistävä vaikutus”, joka on kuitenkin puhdas illuusio.
Author: Administrator
Posted: October 15, 2014, 5:00 am
Tutkimusjohtajamme Anders Ekholm kävi tänään Sorsa-säätiön Antti Kaihovaaran kanssa Ylen Ykkösaamun vieraana. Päivi Neitiniemen johtaman keskustelun tarkoituksena oli pohtia suomalaista sääntely-yhteiskuntaa ja sääntelyn purkamista. Keskustelu lähti liikkeelle kansaa kuohuttaneesta viski-sanan väitetystä kiellosta, jonka monet ovat kokeneet nipotusyhteiskunnan oireena. Yleisellä tasolla Anders ja Antti olivat koskettavan samaa mieltä, eli kansalaisten vapauksien turhaa rajoittamista tulee välttää. So far so good.
Author: Libera
Posted: October 14, 2014, 7:24 am
Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalla oli Kestääkö hyvinvointiyhteiskunta –hanke, jonka tavoitteeksi asetettiin vaatimattomasti hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin syiden ymmärtäminen sekä tulevaisuuden hyvinvointivaltion määritteleminen: minkälainen olisi paras mahdollinen hyvinvointivaltio, jos voisimme suunnitella sen tyhjältä pöydältä? Suomalaiset ajatuspajat ja muut vastaavat toimijat kutsuttiin pikkuparlamenttiin kuulemaan mahtihankkeen tuloksia. Valtakunnan tulevaisuudesta kiinnostuneena myös me luonnollisesti riensimme paikalle kuulemaan, miten päättäjät ovat tulevaisuudessa aikoneet hyvinvointivaltion järjestää. Ilmeisesti oraakkeleilta on kysytty neuvoa, heitetty luita ja katsottu kahvinporoista, minkä jälkeen on saatu kasaan selvitys "kestääkö hyvinvointiyhteiskunta".
Author: Libera
Posted: October 9, 2014, 11:21 am

Viewing page 1 of 2|Next Page

Send Message to listing owner

Libera Foundation